Söker...
Stäng sökfönster

Sökresultat › [ ] Du kan fortsätta skriva om du vill begränsa sökningen


Semester till havs

Alla borde få möjlighet att komma ut på havet, att känna vågorna, andas frisk luft och att njuta av livet. Det var utgångspunkten för Leif Elggren från Röda Korset när han startade ett projekt för att möjliggöra just det i Gottskärs hamn på Västkusten.

Leif har själv vänner som är mycket intresserade av dykning och långsegling. Det var deras problem med att kunna ta sig ut till havs som väckte idén hos Leif. En dag när han passerade Kungsbackafjorden kom han på vad som måste göras.

”Vi bygger en personlyft!”

Så snart Leif hade idén klar för sig kontaktade han Föreningen Gottskärs Hamn, de nappade direkt på förslaget och åtog sig att sätta upp en segelbåtsrigg på en av pontonbryggorna i hamnen.

Nu saknade han bara en lyftmotor, vilket han fann hos Liko. Med hjälp av en segelbåtsrigg och lyftmotorn Multirall från Liko hade de nu funnit sin egen lösning på problemet. För att garantera säkerheten på denna nya lösning ville de att den skulle besiktigas och godkännas av en tredje part, vilket Ångpanneföreningen (ÅF) gjorde.

I lagom tid inför semestern invigdes så den nya personlyften och nu är en port ut till havet öppen för alla!

Trevlig semester önskar Liko!

Från allra första början har omtanken om dem vi utvecklar våra produkter för varit vår viktigaste ledstjärna.

Vår affärsidé speglar våra visioner i vår dagliga verksamhet - att ständigt förbättra livskvaliteten för brukare och vårdpersonal världen över.